Opbevaring af SUP - Års betaling

Priserne er for 12 måneders opbevaring.
Oprettelsesgebyr på Amager Stand 1.000 kr.
Opsigelsesvarsel er pr. løbende måned + en måned.
Bindingsperiode: 3 måneder