Fri Fitness - 248kr

Giver Fri adgang til at træne på egen hånd i hele centrets åbningstid.
Medlemskabet giver ikke adgang til hold deltagelse.