Fri Fitness - 298kr

Giver Fri adgang til at træne på egen hånd i hele centrets åbningstid.
Medlemskabet giver ikke adgang til hold deltagelse.