Års kort - Year Cards

Køb et Års kort og kom så meget du vil

Er du ny skal du begynde med at komme på drop in klasse og level 1 yoga - snak med din lærer inden du skifter til level 2

Disse kort ophøre automatisk og du skal selv købe ny yoga igen

Du kan ikke stille dit årskorto

Buy a Year,nd come as much as you like

Are you new you should start by doing Drop in classes and/or Level 1 - ask your teacher before switching to level 2

These cards will expire automatically and you will have to buy new yoga yourself again

You can not put these cards on hold