Afdansningsbal 23. marts 2019

Maden skal bestilles senest fredag d. 15. marts 2019.
Der vil være mulighed for at købe kage, vand/sodavand/øl og vin m.m. i Caféen på dagen.