Medlem


UDSOLGT! Selvforsvar for kvinder - 4 uger - 30. okt 2021

På dette intensive kursus bliver du godt rustet til at klare en farlig konfrontation.Igennem 4 uger med et ugentligt 4,5-timers seminar gennemgår og træner vi en lang række emner og tekniker, i trygge, sikre rammer.
Kurset er for kvinder på 16 og over uanset forkundskaber og fysik. På kurset opbygger vi også din styrke, dit mod og din udholdenhed og du lærer at forsvare dig selv når det ser helt umuligt ud og/eller du er frosset af chok/frygt. Det er et krævende kursus der udfordrer både mentalt og fysisk. Alligevel er der plads til alle og fokus på den enkeltes grænser, ønsker og kunnen. Forvent at få brugt både kroppen og hjernen og at få forbrændt en masse kalorier.

4 dage X 4,5 timer = 18 timers kursus

UGE 1 : FUNDAMENTER I SELVFORSVAR
Brug af krop og stemme. Effektive modangreb der stopper angrebet.

UGE 2 : FRIGØRELSE FRA GREB OG KONTROL
fri fra greb i hænder, arme, om kroppen eller i håret.

UGE 3 : FRIGØRELSE FRA FARLIGE ANGREB
Forsvar mod kvælninger og livsfarlige angreb

UGE 4 : FORSVAR PÅ JORDEN
Forsvar mod angreb når du er havnet på jorden

Betaling

I alt at betale 2695 DKK