Tagg

En sk "tagg" för inpassering i dörr samt registrering av närvaro på pass. Obligatorisk för alla medlemskap och stämpelkort.