Plus Medlemskab | Plus Membership

Tilføj varen


Medlemskab: Plus Medlemskab | Plus Membership
Pris: DKK 895,00
Oprettelsesgebyr: DKK 100,00
Kampagne:
DKK 0,00
Type: Løbende opkrævning
Betalingsmiddel: DIBS
Betalingsinterval: 1. Måned
Bindingsperiode: 3 Måned(er)
Opsigelsesfrist: Løbende måned + 1 Måned(er)
Beskrivelse:

Fortløbende abonnements medlemskab med månedsbetaling. Fortløbende vil sige at medlemskabet fortsætter indtil det opsiges.

Forudbetalt medlemskab giver fri adgang til alle ordinære hold og Open Space.

Inklusive 1 månedlig privat lektion af 45-60 min varighed. Privat lektion tidspunkt og indhold aftales direkte med læreren.

Inklusive Matspace. Praktisk og bekvem opbevaring af måtte på nummereret plads i salen.

3 mdr. bindingsperiode, inden for hvilken medlemskabet ikke kan opsiges eller lægges i bero.

Opsigelsesfrist er derefter løbende (indeværende) måned plus en måned. Opsigelsen foretager du selv på din medlemsprofil. Du får login når du opretter medlemskabet. Bemærk! Du kan ikke opsige ved at sende en mail, ringe eller sende besked.

Kan lægges i bero (på pause) 4 gange årligt i minimum 2 uger og maksimum 4 uger af gangen. Det koster kr. 125 at lægge i bero, og du foretager selv berolægning på din medlemsprofil. Kan ikke lægges i bero i bindingsperioden. Der kan ikke aftales privattimer i perioder hvor medlemskabet er i bero.

Bemærk! For at holde vores administrationstid og omkostninger nede varetages alt vedrørende oprettelse, ændringer og afslutning af medlemskaber personligt af medlemmet. Derfor venligst sæt dig godt ind i muligheder og betingelser for de forskellige medlemskabstyper og planlæg derefter inden du melder dig ind. Der tilbydes ingen refusioner, ændringer eller annullering uanset årsag, udover de muligheder, der er i betingelserne for de enkelte medlemskaber.


~ - English - ~

Continuous subscription membership with monthly payment. Continuous means that the membership will continue until terminated.

Membership gives free access to all regular classes and Open Space.

Including 1 monthly private class of 45-60 min duration. Timing and content are agreed directly with the teacher.

Including Matspace. Convenient storage of your mat on a numbered place in the studio.

3 months binding period within which the membership cannot be terminated or paused.

Termination period is the current month plus one month. The termination you do yourself on your member profile. You will receive login to the member profile page when you create the membership. You cannot terminate by sending an email, calling or sending a message.

Can be put on hold (paused) 4 times a year for a minimum of 2 weeks and a maximum of 4 weeks at a time. It costs DKK 125 to put on hold, and you handle your pause yourself on your member profile. Cannot be paused within the binding period. No private classes in periods when membership is paused.

Note! In order to limit administration and to keep costs low, all actions regarding membership such as sign-up to membership, changes hereto and termination is done by the member. Please carefully review the possibilities and conditions for each of our memberships and choose accordingly before signing up. No refund, changes or early termination is offered, save for what is explicitly stated in the terms and conditions for each category of the membership.