Medlem

Tidligere oprettet/Allerede medlem?Klik herIntro uge| Intro week

Astanga yoga, en uges intro forløb

For at tilbyde dig den bedste start på Astanga Yoga har vi sammensat et intensivt træningsforløb, på kun en uge. På introduktionsugen vil du på spændende og lærerige workshops lære alt det basale i Astanga metoden; vejrtrækning, fokus, nærvær, bevægelser, koordination, form og stabilitet. Weekenden efterfølges af 5 dages intensiv Astanga yoga praksis med den traditionelle og individuelle en-til-en undervisning, kaldet Mysore undervisning.

Introugen er den perfekte springbræt til at fortsætte og udvikle din personlige yoga træning på vores Mysore program.

Fordele
Der er mange gode grunde til at lære den originale stil på den traditionelle måde:

• Du får et personligt yogaprogram som du kan udføre hvor og når som helst.
• Du arbejder en-til-en med en kvalificeret og erfaren lærer, der kender dig og din praksis.
• Du lærer at udføre stillingerne korrekt og mest fordelagtigt, i forhold til din krop og forudsætninger.
• Du lærer nye og spændende stillinger og overgange, der vil udvikle din yoga praksis.
• Du lærer at arbejde med stillinger, der er svære for dig.
• Du lærer en yoga metode, der også fungerer når du ikke er på måtten.
• Du lærer at værdsætte, at træne i stilhed og for dig selv.
• Du lærer gradvist og trin-for-trin, i et tempo der er passede for dig.
• Du lærer en bæredygtig yogapraksis, du kan have glæde af livet igennem.
• Du lærer at stillingerne, udøvelsen, filosofien og kulturen i Astanga yoga, forandrer liv på den gode måde.

Se hele programmet her: http://www.astangastudio.dk/new/html/introuge.html

~ - English - ~

Astanga yoga one week's intro course

Start a sustainable yoga practice that will support you throughout life!
Astanga yoga is the original vinyasa flow yoga. The training is both challenging and rewarding and contains all the elements you meet in other vinyasa and flow yoga classes because they are all based on Astanga yoga.

To offer you the best start on Astanga Yoga we have composed an intensive introductory week. The week starts with exciting and educational workshops where you learn all the basics of the Astanga method; breathing, focus, presence, movement, coordination, form and stability, followed by 5 days of intensive Astanga yoga practice with the traditional and individual one-on-one teaching, called Mysore teaching.

The intensive week will make you ready and well informed to continue your practice on our Mysore program.

There are plenty of good reasons to learn the original style in the traditional way.

• You get a personal yoga program you can practice anytime and anywhere.
• You work one-on-one with a qualified and experienced teacher, who know you and your practice.
• You learn to perform the poses correctly and most beneficial in relation to your body and conditions.
• You learn new and exciting poses and transitions that will develop your yoga practice.
• You learn to work with poses that are difficult for you.
• You learn a yoga method that also works when you are off the mat as well.
• You learn to appreciate practicing in silence and by yourself.
• You learn gradually and step by step at a pace that is suitable for you.
• You learn a sustainable yoga practice you can enjoy throughout life.
• You learn that the poses, the practice, the philosophy, and the culture of Astanga yoga, changes lives in the good way.

Se the program here: http://www.astangastudio.dk/new/html/introuge.html

Betaling

Oprettelsesgebyr: 0 DKK
Medlemskab 1125 DKK
I alt at betale 1125 DKK

Rabatkode: