Medlem

Tidligere oprettet/Allerede medlem?Klik herKlippekort 10 klip

Betingelser

Et klip per hold fremmøde eller fremmøde i OpenSpace.

Klippekort er gyldig i 6 måneder og kan ikke overdrages eller deles med andre.

Ubrugte klip kan ikke refunderes, godtgøres. overdrages eller forlænges.

Bemærk! For at holde vores administrationstid og omkostninger nede varetages alt vedrørende oprettelse, ændringer og afslutning af medlemskaber personligt af medlemmet. Derfor venligst sæt dig godt ind i muligheder og betingelser for de forskellige medlemskabstyper og planlæg derefter inden du melder dig ind. Der tilbydes ingen refusioner, ændringer eller annullering uanset årsag, udover de muligheder, der er i betingelserne for de enkelte medlemskaber.

~ - English - ~

Conditions.

One clip per class attendance or OpenSpace use.

Clip cards are personal and cannot be transferred or shared with others.

Clip cards are valid for 6 months and cannot be refunded or extended.

Unused clip are non-refundable and cannot be reimbursed. transferred, renewed or extended.

Note! In order to limit administration and to keep costs low, all actions regarding membership such as sign-up to membership, changes hereto and termination is done by the member. Please carefully review the possibilities and conditions for each of our memberships and choose accordingly before signing up. No refund, changes or early termination is offered, save for what is explicitly stated in the terms and conditions for each category of the membership.

Betaling

Oprettelsesgebyr: 0 DKK
Medlemskab 1300 DKK
I alt at betale 1300 DKK

Rabatkode: