Medlem

Tidligere oprettet/Allerede medlem?Klik herIntro hold | Introductory class

Astanga Yoga introduktionsklasse:

Velkommen til Astanga Yoga introduktionsklasse! Astanga Yoga er en traditionel og dynamisk stilart af yoga, der kombinerer åndedræt og bevægelse for at skabe en flydende og meditativ praksis. I denne klasse vil du lære de grundlæggende principper i Astanga Yoga og begynde at opbygge en solid grund for din praksis.

Først vil vi starte med nogle enkle åndedrætsøvelser for at berolige sindet og fokusere opmærksomheden. Derefter vil vi gå videre til Solhilsen-sekvensen, som er en fundamental del af Astanga Yoga-praksissen. Vi vil nedbryde hver stilling detaljeret og give dig mulighed for at udforske korrekt positionering og åndedrætsteknikker.

I klassen vil vi lægge vægt på vigtigheden af at forbinde åndedrættet med bevægelsen og opfordre dig til at bevæge dig bevidst og med opmærksomhed. Astanga Yoga er en fysisk praksis, men det er også en meditativ en, og vi håber, at du vil forlade klassen føle dig opfrisket, energisk og rolig.

Efter introduktionsklassen kan du fortsætte din praksis på Mysore-klasserne. Her vil du de første par uger, gå videre til nogle af stillingerne i første serie, som inkluderer stående stillinger, siddende stillinger og inversioner. Hver stilling vil blive introduceret trin-for-trin, og der vil blive tilbudt modificeringer for dem, der har brug for det.

Uanset om du er helt nybegynder eller en erfaren yogi, vil denne introduktionsklasse hjælpe dig med at opbygge et solidt fundament for din Ashtanga Yoga-praksis. Vi ser frem til at træne sammen med dig!

Tjek holdplan for kommende intro hold: www.astangastudio.dk/sider/holdplan.html~ English ~

Ashtanga Yoga introduction class:

Welcome to Ashtanga Yoga Introduction Class! Ashtanga Yoga is a traditional and dynamic style of yoga that combines breath and movement to create a flowing and meditative practice. In this class, you will learn the basics of Ashtanga Yoga and begin to develop a foundation for your practice.

First, we will start with some simple breathing exercises to help calm the mind and focus the attention. Then, we will move into the Sun Salutation sequence, which is a fundamental part of the Ashtanga Yoga practice. We will break down each posture in detail, giving you the opportunity to explore proper alignment and breathing techniques.

Throughout the class, we will emphasize the importance of linking the breath with the movement, and encourage you to move mindfully and with awareness. Ashtanga Yoga is a physical practice, but it is also a meditative one, and we hope that you will leave feeling refreshed, energized, and calm.

After the introduction class you can continue your practice in the Mysore classes where you, within the first couple of weeks, we will move on to some of the primary series poses, which include standing postures, seated postures, and inversions. Each pose will be introduced step-by-step, and modifications will be offered for those who need them.

Whether you are a complete beginner or an experienced yogi, this introduction class will help you develop a solid foundation for your Ashtanga Yoga practice. We look forward to practicing with you!

Check our schedule for coming intro classes: www.astangastudio.dk/sider/holdplan.html

Betaling

Oprettelsesgebyr: 0 DKK
Medlemskab 275 DKK
I alt at betale 275 DKK

Rabatkode: