Medlem

Tidligere oprettet/Allerede medlem?Klik herIntro hold | Introductory class

Introduktionshold til Astanga Yoga.

Kan kun benyttes til det Introduktionsholdet ikke til andre hold.

Husk at tjekke vores holdplan for dato for kommende intro hold: www.astangastudio.dk/sider/holdplan.html

Alle nye elever bedes starte deres undervisning i studiet på introholdet.

Her får du en kort forklaring af astanga yoga metoden.

Du får forklaret begreberne yoga, bevidsthed, opmærksomhed, fokus, stabilitet og afspænding og hvordan det er indbygget i traditionel Astanga yoga træning. Derefter gennemgås de basale teknikker, som er åndedræt, kropslåse, fokuseringspunkter og selvfølgelig de første yogastillinger.

Langsomt bliver du ført igennem de første serier af bevægelser – solhilsen A, og får samtidig tips til hvordan du nemmest kommer ind og ud af stillingerne, hvordan du holder balancen og hvordan du bruger din krop mest hensigtsmæssigt.

På introholdet er der tid til at stoppe op komme med forklaringer og svare på spørgsmål. Du får på den måde en ide om hvad Astanga Yoga er og hvordan du udfører det.

Du fortsætter din træning på Mysore begynder, eller hvis du allerede har erfaring med Astanga, på vores almindelige Mysore hold.~ o English o ~

Introductory class to Astanga Yoga.

Remember to check our schedule for coming intro classes: www.astangastudio.dk/sider/holdplan.html

All new students are kindly requested to start their training at the Intro class.
¨
Here you get a brief explanation of the Astanga yoga method.

We will explain the concepts of yoga, awareness, attention, focus, stability, and relaxation, and how it is built into traditional Astanga yoga practice. Then we go through the basic techniques of breath, body locks, focus points and of course, the first yoga poses.

Slowly, you will be led through the first series of movements - Sun Salutation A, and get advice on how to get in and out of the poses, how to keep balance and how to use your body most appropriately.

In the Intro Class, there is time to give explanations and answer questions. You get an idea of what Astanga Yoga practice is and how to do it.

You can continue your training at Mysore beginner or if you already have experience with Astanga, in our regular Mysore classes.

Betaling

Oprettelsesgebyr: 0 DKK
Medlemskab 375 DKK
I alt at betale 375 DKK

Rabatkode: