Medlem

Tidligere oprettet/Allerede medlem?Klik herMatSpace

Månedlig betaling for praktisk og bekvem opbevaring af måtte på nummereret plads i salen.

MatSpace er en fortløbende abonnements ordning med månedsbetaling. Fortløbende vil sige at medlemskabet fortsætter indtil det opsiges.

MatSpace giver er forbeholdt medlemmer med abonnements medlemskab eller forudbetalt 3, 6 eller 12 mdr.

Astanga Yoga Studio fraskriver sig ethvert ansvar for yogamåtten der opbevares i MatSpace og kan derfor ikke holdes ansvarlig ved evt. bortkomne yogamåtter.

Opsigelse sker ved selvbetjening på kundes egen profil.

Kan ikke lægges i bero (på pause).

Bemærk! For at holde vores administrationstid og omkostninger nede varetages alt vedrørende oprettelse, ændringer og afslutning af medlemskaber personligt af medlemmet. Derfor venligst sæt dig godt ind i muligheder og betingelser for de forskellige medlemskabstyper og planlæg derefter inden du melder dig ind. Der tilbydes ingen refusioner, ændringer eller annullering uanset årsag, udover de muligheder, der er i betingelserne for de enkelte medlemskaber.

~ - English - ~

Matspace is convenient storage of your mat on a numbered shelf in the studio.

MatSpace is a continuous subscription with monthly payment. Continuously means that the subscription will continue until terminated by the member, regardless of actual use for mat storage.

So please remember to cancel the subscription if you no longer store your mat. Termination is current month. Termination takes place by self-service by member on member´s profile.

MatSpace is reserved for members with subscription membership or prepaid 3, 6 or 12 months.

Astanga Yoga Studio disclaims any liability for the yoga mat stored in MatSpace and cannot be held liable for any lost yoga mats.

To cancel MatSpace or any other Membership please login to your members profile.

Matspace can not be temporary pauses.

Note! In order to limit administration and to keep costs low, all actions regarding membership such as sign-up to membership, changes hereto and termination is done by the member. Please carefully review the possibilities and conditions for each of our memberships and choose accordingly before signing up. No refund, changes or early termination is offered, save for what is explicitly stated in the terms and conditions for each category of the membership.

Betaling

Oprettelsesgebyr: 0 DKK
For perioden 12-04-2021 Til 01-05-2021: 16 DKK
I alt at betale 16 DKK

Rabatkode: