Medlem

Tidligere oprettet/Allerede medlem?Klik her12 mdr. medlemsskab - studerende

Forudbetalt medlemskab giver fri adgang til alle ordinære Astanga Ygoa hold og open space.

Medlemskabet løber ud efter den forudbetalte periode.

Kan ikke lægges på pause, opsiges eller refunderes.

Bemærk!

Medlemskabet kan kun tegnes af studerende på SU uden voksenløn, kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister og enlige arbejdsløse forsørgere og andre med behov. Send venligst beskrivelse/dokumentation for din situation til kontor@astangastudio.dk senest 14 dage efter oprettelse af medlemsskab eller ændres dette til normalt medlemskab fra den dato det var oprettet og forskellen i pris vil blive opkrævet.

Bemærk også! For at holde vores administrationstid og omkostninger nede varetages alt vedrørende oprettelse, ændringer og afslutning af medlemskaber personligt af medlemmet. Derfor venligst sæt dig godt ind i muligheder og betingelser for de forskellige medlemskabstyper og planlæg derefter inden du melder dig ind. Der tilbydes ingen refusioner, ændringer eller annullering uanset årsag, udover de muligheder, der er i betingelserne for de enkelte medlemskaber.

~ - English - ~

Prepaid membership gives free access to all regular Astanga Yoga classes and Open Space.

Membership expires after the prepaid period.

Cannot be paused, terminated or refunded.

Note! Membership can only be subscribed by students on SU without adult salary and people on social welfare benefits. Evidence must be sent to kontor@astangastudio.dk within 14 days of membership creation or it will be changed to normal membership from the date it was created.

Also note! In order to limit administration and to keep costs low, all actions regarding membership such as sign-up to membership, changes hereto and termination is done by the member. Please carefully review the possibilities and conditions for each of our memberships and choose accordingly before signing up. No refund, changes or early termination is offered, save for what is explicitly stated in the terms and conditions for each category of the membership.

Betaling

Oprettelsesgebyr: 0 DKK
Medlemskab 5600 DKK
I alt at betale 5600 DKK

Rabatkode: