Medlem

Tidligere oprettet/Allerede medlem?Klik herLøbende medlemskab - ubegrænset studerende | Membership student rate

Fortløbende abonnements medlemskab med månedsbetaling. Fortløbende vil sige at medlemskabet fortsætter indtil det opsiges.

Medlemskabet er inklusive MatSpace. Du får en nummereret plads til din måtte i studiet.

Medlemskabet giver fri adgang til alle ordinære Astanga Ygoa hold og open space.

Ingen bindingsperiode.

Opsigelsesfrist er derefter løbende (indeværende) måned plus en måned. Opsigelsen foretager du selv på din medlemsprofil. Du får login når du opretter medlemskabet. Bemærk! Du kan ikke opsige ved at sende en mail, ringe eller sende besked.

Kan lægges i bero maksimum 1 md. af gangen. Det koster kr. 125 at lægge i bero, og du foretager selv berolægning på din medlemsprofil. Medlemskaber kan ikke opsiges inde i en bero periode.

Bemærk!

Medlemskabet kan kun tegnes af studerende på SU uden voksenløn, kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister og enlige arbejdsløse forsørgere og andre med behov. Send venligst beskrivelse/dokumentation for din situation til kontor@astangastudio.dk senest 14 dage efter oprettelse af medlemsskab eller ændres dette til normalt medlemskab fra den dato det var oprettet og forskellen i pris vil blive opkrævet.

Bemærk også! For at holde vores administrationstid og omkostninger nede varetages alt vedrørende oprettelse, ændringer og afslutning af medlemskaber personligt af medlemmet. Derfor venligst sæt dig godt ind i muligheder og betingelser for de forskellige medlemskabstyper og planlæg derefter inden du melder dig ind. Der tilbydes ingen refusioner, ændringer eller annullering uanset årsag, udover de muligheder, der er i betingelserne for de enkelte medlemskaber.

~ - English - ~

Continuous subscription membership with monthly payment. Continuous means that the membership will continue until terminated.

The membership is including MatSpace (mat storage). You get a dedicated place for your mat in the studio.

The membership gives free access to all regular Astanga Yoga classes and Open Space.

No binding period.

Termination period is the current month plus one month. The termination you do yourself on your member profile. You will receive login to the member profile page when you create the membership. You cannot terminate by sending an email, calling or sending a message.

Can be suspended (paused) maximum one month at a time. It costs DKK 125 to put on hold, and you handle your suspension on your member profile. Memberships cannot be terminated within an active suspension period.

Note! Membership can only be subscribed by students and people on social welfare benefits. Evidence must be sent to kontor@astangastudio.dk within 14 days of membership creation or it will be changed to normal membership from the date it was created.

Also note! In order to limit administration and to keep costs low, all actions regarding membership such as sign-up to membership, changes hereto and termination is done by the member. Please carefully review the possibilities and conditions for each of our memberships and choose accordingly before signing up. No refund, changes or early termination is offered, save for what is explicitly stated in the terms and conditions for each category of the membership.

Betaling

Oprettelsesgebyr: 0 DKK
For perioden 24-03-2023 Til 01-04-2023: 135 DKK
I alt at betale 135 DKK

Rabatkode: