Medlem

Tidligere oprettet/Allerede medlem?Klik herLøbende medlemskab - ubegrænset | Ongoing Membership

Fortløbende abonnements medlemskab med månedsbetaling. Fortløbende vil sige at medlemskabet fortsætter indtil det opsiges.

Medlemskabet er inklusive MatSpace. Du får en nummereret plads til din måtte i studiet af læreren.

Medlemskabet giver fri adgang til alle ordinære hold og Open Space.

Opsigelse af abonnementsmedlemskabet foretager du selv på din medlemsprofil. Du får login når du opretter medlemskabet.

De første 3 måneder kan abonnementsmedlemsskabet ikke opsiges (bindingsperiode).

Bemærk! Du kan ikke opsige ved at sende en mail, ringe eller sende besked. Opsigelsesfrist for abonnementsmedlemskaber og matspace er indeværende måned plus en måned.

Abonnementsmedlemskabet kan lægges i bero (på pause) 2 gange årligt, i minimum 2 uger og maksimum 1 måned af gangen. Det koster kr. 125 at lægge i bero, og du foretager selv berolægning på din medlemsprofil. Kan ikke lægges i bero i bindingsperioden.

Bemærk! For at holde vores administrationstid og omkostninger nede varetages alt vedrørende oprettelse, ændringer og afslutning af medlemskaber personligt af medlemmet. Derfor venligst sæt dig godt ind i muligheder og betingelser for de forskellige medlemskabstyper og planlæg derefter inden du melder dig ind. Der tilbydes ingen refusioner, ændringer eller annullering uanset årsag, udover de muligheder, der er i betingelserne for de enkelte medlemskaber.

~ - English - ~

Conditions

Continuous subscription membership with monthly payment. Continuous means that the membership will continue until terminated by the member.

The membership is including MatSpace (mat storage). You get a numbered dedicated mat space from the teacher.

The membership gives free access to all regular classes and Open Space.

Termination of the subscription membership is done by yourself on your member profile. You will receive your login when you buy the membership.

Period of notice for subscription memberships is the current month plus one month. The first 3 months of subscription memberships cannot be terminated (vesting period).

Note! You cannot terminate the subscription membership by sending an email, calling or sending a message.

The subscription membership can be put on hold (paused) 2 times yearly, for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 month at a time. It costs DKK 125 to pause the membership and you set up the hold yourself on your member profile. Cannot be put on hold during the vesting period.

Note! In order to limit administration and to keep costs low, all actions regarding membership such as sign-up to membership changes hereto and termination is done by the member. Please carefully review the possibilities and conditions for each of our memberships and choose accordingly before signing up. No refund, changes or early termination is offered, save for what is explicitly stated in the terms and conditions for each category of the membership.

Betaling

Oprettelsesgebyr: 0 DKK
For perioden 18-08-2022 Til 01-09-2022: 314 DKK
I alt at betale 314 DKK

Rabatkode: